โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยสะสม สำหรับการฝากธนาคารแบบบัญชีฝากประจำปลอดภาษี ชนิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น

เดือน จำนวนเงินฝาก (บาท) ดอกเบี้ยสะสมในเดือน (บาท)
รวม

ได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คิดใช่ไหม ?
ลองเอาเงินก้อนนี้มาไว้ที่ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สิ

ดีกว่าแน่นอน

เพราะการออมกับประกันชีวิต ได้ผลตอบแทนสูงกว่า มีความคุ้มครองชีวิตให้
ที่สำคัญ ใช้วางแผนมรดกโดยใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกองมรดก