วิธีการสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรกเกอร์

วันนี้ ท่านสามารถสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น

1. โอนเงินจำนวน 200 บาท เข้า บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (หากอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ให้โอนเงิน 250 บาท)

srikrungbank

2. เตรียมเอกสาร ดังนี้

2.1 ใบสมัครสมาชิก สามารถเลือกวิธี Print มากรอกได้ด้วยตัวเอง หรือ กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แล้ว Print ออกมาเซ็นใบสมัค

วิธีที่ 1 ดาวโหลดแล้วพิมพ์เอกสาร มากรอกเอง
วิธีที่ 2 กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แล้ว Print มาเซ็นใบสม้คร

2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อ ขีดคร่อมเขียนว่า “ใช้สำหรับสมัครสมาชิกศรีกรุง ฯ เท่านั้น”

idregister

2.3 สลิปโอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

3. ส่งเอกสารทั้งหมด มาที่

Line : pocketth หรือ E-mail : itsarainsure@gmail.com

** หากติดปัญหา ให้โทรมาที่ 086-689-6894


หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ท่านจะได้รับรหัสสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้

หากไม่ได้รับภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อ 086-689-6894 หรือ Line : pocketth


หลังจากได้รหัส ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Username : คือ รหัสสมาชิกของท่าน
Password : คือ หมายเลขบัตรประชาชนของท่าน

การเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยน Password
กรุณาตั้งรหัสใหม่ แล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ระบบแจ้งงานตัวแทน

ท่านสามารถดูรายงานต่าง ๆ เช่น จำนวนทีมงาน ยอดขายส่วนตัว ยอดขายทีมงาน รายได้ต่อเดือน และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึง ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการออก พ.ร.บ. ออนไลน์ ที่ท่านสามารถไปออกเองที่บ้าน หรือ สำนักงาน หน้าร้าน ของท่านได้ ผ่านระบบแจ้งงานตัวแทนออนไลน์นี้

เมื่อสมัครแล้ว หากมีข้อสงสัย หรือ ไม่เข้าใจเรื่องใด โปรดติดต่อผู้แนะนำของท่านทันที เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของท่านเอง