ประกัน หมาแมว ทิพย

ประกันน้องหมาแมวสุดรัก เริ่ม 500 บาท/ปี* จากทิพยประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ค่ารักษาอาการเจ็บป่วยสูงสุด 50,000 บาท/ปี*

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง แทนความห่วงใย ให้เราดูแลน้อง เบี้ยเริ่ม 2,600 บาท/ปี* จากเมืองไทยประกันภัย

ค่ารักษาสูงสุด 25,000 บาท/ปี* คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด 20,000 บาท