ประกันสุขภาพเด็ก แวลู เฮลธ์ (คิดส์)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต

👨‍👩‍👧‍👦 “แวลู เฮลธ์(คิดส์)” ความคุ้มครองที่คัดสรรมาแล้วเพื่อลูกน้อย…ดวงใจของเราจะได้มีสุขภาพที่ดี รวมถึงได้รับการรักษาอย่างเต็มที่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมไปกับความอุ่นใจในการสร้างหลักประกันให้กับลูกรักด้วยแบบประกัน “ห่วงรักพรีเมียร์(มีเงินปันผล) 99/20” ที่คุณพ่อคุณแม่คัดสรรมาอย่างดีจากกรุงเทพประกันชีวิต
🩺 แวลู เฮลธ์(คิดส์)
🔹 รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 10 ปี
🔹 คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน (1)
🔹 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการสูงสุด 400,000 บาท (2)
🔹 เลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี/ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก
(1)ผลประโยชน์ค่าห้องผู้ป่วยปกติ สำหรับประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) แผน5,000
(2)ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครองของประกันสุขภาพแวลู เฮลธ์ (คิดส์) แผน5,000
💰 ห่วงรักพรีเมียร์(มีเงินปันผล)99/20
🔹 ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 99 ปี
🔹 อยู่ครบสัญญา หรือเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน