ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เป็นสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ให้สินเชื่อกับบุคคลธรรมดาทั่วไป และสำหรับพนักงานสมาชิกนายหน้าบริษัทในเครือศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินใช้จ่าย/ลงทุนตามที่ต้องการ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การใช้เงิน

รายละเอียดและเงื่อนไข

รายละเอียดสินเชื่อ

 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 – 36 เดือน ผ่อนชำระคืนเท่ากันทุกเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 % ต่อเดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งเมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน จะเทียบเคียงเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 23 % ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนแล้ว)
 • รายได้ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน (ต้องมีผู้ค้ำประกัน)
 • รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป (ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)
 • ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน ต้องไม่ย้ายถิ่นที่อยู่ย้อนหลังภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ที่มาขอสินเชื่อ (ดูจากทะเบียนบ้าน)
 • กรณีข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน/ลูกจ้างประจำ (ต้องมีสลิปเงินเดือน อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปและต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • กรณีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ต้องมีแบบรายการเสียภาษี (50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนล่าสุด)
 • กรณีเคยเป็นลูกค้าของลัคกี้มาขอสินเชื่อ ต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 % ต่อเดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งเมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน จะเทียบเคียงเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 23 % ต่อปี

กรอกรายละเอียดสมัครสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • ภาพถ่ายรถ 4 ภาพ (ด้านหน้า 1, ด้านข้างซ้าย1 ขวา1, ด้านหลัง 1)
 • ตัวจริงและสำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถของผู้กู้
  • หน้ารายการจดทะเบียน
  • หน้ารายการเจ้าของรถ (ปัจจุบัน)
  • หน้ารายการเสียภาษี (จนถึงปีล่าสุด) หรือป้ายภาษี
  • หน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ (หน้าที่ 18)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้ารายการชื่อผู้กู้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปและต้องผ่านการทดลองงานแล้ว
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารชื่อผู้กู้หน้าแรก ที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • ภาพถ่ายรถ 4 ภาพ (ด้านหน้า 1, ด้านข้างซ้าย1 ขวา1, ด้านหลัง 1)
 • ตัวจริงและสำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถของผู้กู้
  • หน้ารายการจดทะเบียน
  • หน้ารายการเจ้าของรถ (ปัจจุบัน)
  • หน้ารายการเสียภาษี (จนถึงปีล่าสุด) หรือป้ายภาษี
  • หน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ (หน้าที่ 18)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้ารายการชื่อผู้กู้ 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองรายได้และค่าสายงานย้อนหลัง 12 เดือน ต้องมีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารชื่อผู้กู้หน้าแรก ที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน)