ประกันมอเตอร์ไซค์ Delivery ชั้น 2+ และ 3+
โดยไทยศรีประกันภัย ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

คุ้มครองแบบประกันภัยประเภท 5
“ซ่อมเขา ซ่อมเรา” ตามเงื่อนไข
คุ้มครองการใช้งานแบบเชิงพาณิชย์ (620)

ซ่อมเขา รับผิดชอบทรัพย์สินคู่กรณี สูงสุด 6 แสน
ซ่อมเรา กรณีชนยานยนต์ด้วยกัน สูงสุด 1 หมื่น
คุ้มครอง 2+ รถหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 1 หมื่น

3+ เริ่มต้นที่ 3,499 บาท
2+ เริ่มต้นที่ 3,800 บาท


พี่ไรเดอร์ควรต้องมี จะได้ขับขี่สบายใจ
เกิดอุบัติเหตุขับไปชนรถใคร ก็เคลมได้

เงื่อนไข:

– ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น, ไม่รับรถที่จดทะเบียนนิติบุคคล, ไม่รับรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น พนักงานส่งเอกสาร
– อายุรถไม่เกิน 10 ปี
– ประกันชั้น 3+ อายุรถ 1 – 5 ปี ทุน 10,000 บาท, อายุ 6 – 10 ปี ทุน 5,000 บาท
– ประกันชั้น 2+ อายุรถ 1 – 3 ปี ทุน 10,000 บาท, อายุ 4 – 5 ปี ทุน 5,000 บาท
– ประกันชั้น 2+ ไม่ต้องตรวจรถ
– ไม่รับรถที่จดทะเบียนเป็นรถจดประกอบ
– รถจักรยานยนต์เสียหาย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
– รับประกันตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– รถจักรยานยนต์ที่รับประกันจะต้องเป็นรถที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย